Hem / Om oss / Datacenter
Bahnhof, Pionen

Våra Datacenter

QoS använder sig av Avalio och Bahnhof datacenter. Genom att ha 2 olika datacenter från olika leverantörer har vi möjlighet att ge mycket stor redundans.

Info om Bahnhof/Tule

Bahnhof Thule är en av Sveriges mest energi-effektiva anläggningar.

Dubbla elnät

Fortum levererar dubbla elnät på mellan- spänning till fastighetens ställverk. Ställverket har i sin tur dubbla 2 MVA-transformatorer. Om primärnätet eller transformatorn skulle sluta fungera kopplas sekundär- nätet in automatiskt.

Avbrottsfri kraft

För avbrottsfri elförsörjning har Thule ett UPS-system som filtrerar bort alla störningar från elnätet.

UPS:erna ger batteribackup vid ström

Brandskydd & släcksystem

Hall och utrymmen för tekniska system har VESDA  (aspirerande) rökdetektorer.

Gassläcksystemet i serverhallarna använder släckmedlet IG55, som är en blandning av två i atmosfären naturligt förekommande gaser: kväve och argon. I övriga lokaler används joniserande och optiska rökdetektorer.

Flexibla elfördelningar

El till rackskåpen distribueras via kanal-skenor under golvet till skåpraderna med flyttbara flexibla uttagslådor. Det går snabbt och enkelt att komplettera med fler uttag när behovet ökar eller förändras.

Säkerhet & inbrottslarm

  • Anläggningen uppfyller säkerhets-klass 3 och larmklass 3
  • Kameraövervakning från larm-central
  • Kameraövervakningssystem kopplat till Bahnhofs driftpersonal
  • Larmövervakningssystem kopplat till Bahnhofs driftpersonal
  • Larm från UPS:er, kylsystem, ställverk samt dieselgeneratorer är kopplade till larmövervakningssystemet
  • Dörrarna in och ut ur anläggningen är försedda med magnetkontakter och kortläsare – alla rörelser loggas

Info om Availo

Miljövänligt datacenter

Availo använder endast el som är märkt enligt Naturskyddsföreningens Bra Miljöval, både i datacenter och på kontor.

Det innebär att vi endast använder el baserad på sol-, vind-, vattenkraft och biobränslen. Elen produceras med ett minimalt utsläpp av växthusgaser. Vi ställer krav på att våra leverantörers elproduktion tar hänsyn till miljö, djur och växter.

Genom Bra Miljöval bidrar vi även till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan. Läs gärna ursprungsgarantin från Availos elleverantör Mälarenergi

Reservkraft i våra datacenter

UPS:ER
UPS:ernas batterier garanterar strömtillförsel vid eventuella strömavbrott. Batterierna klarar att leverera ström upp till en timme men dieselaggregaten kopplas in automatiskt och tar över elförsörjningen redan efter 20-30 sekunder. När högspänningsleveransen återkommer kopplar vi blinkfritt över till elnätet.

DIESELMOTORER PÅ 620 KVA
Våra reservkraftsaggregat kommer från Volvo Penta: Dieselmotorer på 810 hk/620 kVA. Dieslarna har hög startberedskap och förvärms vid kall väderlek för att säkerställa snabb driftssättning vid behov. Övervakade batteriladdare försäkrar att startbatterierna alltid är fulladdade.

KYLA
Stabil driftsmiljö och konstant temperatur är en förutsättning för att din server ska fungera problemfritt. Våra datacenter har helt redundanta, dubblerade, kylsystem. Därför kan vi garantera att temperaturen i hallen kommer att ligga på en optimal nivå även om något skulle hända med ett av våra kylsystem.

Precisionskyla ger effektivitet

Availo datacentret separerar kall luft från varm och använder precisions- kylare som noga kontrollerar temperatur och luftfuktighet, samt eliminerar statisk elektricitet. Temperaturen i hallen ligger med liten variation på 23°C. Genom denna noggranna kontroll av inomhusklimatet optimerar de inte bara prestanda utan även livslängden på din utrustning, även hårt belastade servrar som kräver mycket energi och alstrar mycket värme.

Säkerhet

Availos anläggningar är byggda för att hålla din server i säkert förvar och uppfyller högt ställda försäkringskrav. Skalskydd och inbrottslarm skyddar mot obehöriga. Passagesystemen loggar alla passager och ser till att endast behöriga får tillträde. Inbrottslarm är anslutet till Securitas via säkra larmöverföringar och anläggningarna ronderas regelbundet av väktare.